Tạp chí Khoa học, T. 102, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ÁNH XẠ TỪ BIỂU TƯỢNG CÁI TÔI TRONG THƠ CỦA MỘT SỐ NHÀ THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI

Hoàng Thị Huế

Tóm tắt


Nhân vật chính trong thơ hiện đại là cái tôi trữ tình, nó là trung tâm phát và truyền cảm xúc. Dẫu mượn hình hài hiện đại, trong vỏ bọc của áo gấm truyền thống của các thể thơ thoát thai từ Thơ mới, hay trong dáng vóc tân kỳ của phục trang phương Tây:  đứt, gãy, gấp khúc hay liên văn bản… thì tất cả vẫn chỉ tôn vinh một cái tôi – tồn tại như một nguyên mẫu, một biểu tượng trong thơ Việt đương đại.
 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science