Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 94, S. 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT NHIỄM MẶN TẠI HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM Tóm tắt
Trịnh Thị Sen
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91B, số 3, năm 2014 ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN LÊN TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ KHOANG CỔ CAM Amphiprion percula (Lacepede, 1801) GIAI ĐOẠN 15 ĐẾN 60 NGÀY TUỔI Tóm tắt
Trần Văn Dũng, Trần Thị Lê Trang
 
T. 108, S. 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHẬP MẶN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA Ở XÃ HƯƠNG PHONG, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyen Thị Hải
 
T. 104, S. 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN QUÁ TRÌNH ƯƠNG CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus Bloch, 1792) Tóm tắt
Trần Nguyên Ngọc, Lê Văn Dân
 
T. 108, S. 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA TẢO SILIC Skeletonema costatum (Greville) Cleve Tóm tắt
Nguyễn Thị Thu Liên
 
T. 89, S. 1 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 89, số 1, năm 2014 Ảnh hưởng của khẩu phần cỏ trồng ăn tự do (ad libitum) và thức ăn tinh đến tăng trọng của bò trong giai đoạn vỗ béo và hiệu quả kinh tế của quy trình nuôi Tóm tắt
Nguyễn Tiến Vởn, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Hoàng Thị Mai
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014 Ảnh hưởng của một số liều lượng N:P:K đến hai giống sắn triển vọng HL2004-28 và KM419 tại Thừa Thiên Huế/Effect of N:P:K amounts on growth and yield of 2 cassava varieties (HL2004-28 and KM419) on sandy soild in Thua Thien Hue Tóm tắt
Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khắc Khang, Hoàng Trọng Kháng, Thái Thị Hồng Mỹ
 
T. 100, S. 1 (2015): CHUYÊN SAN NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, Ảnh hưởng của thức ăn tinh bổ sung cho mẹ và con đến tăng trọng của bê trong giai đoạn bú sữa Tóm tắt
Nguyễn Tiến Vởn, Hoàng Thị Mai, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả
 
T. 103, S. 4 (2015): KHOA HỌC TRÁI ĐẤT & MÔI TRƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CO2 CỦA TẦNG CÂY GỖ Ở CÁC TRẠNG THÁI RỪNG TỰ NHIÊN, HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUÊ Tóm tắt
Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Lực, Vũ Đức Bình
 
T. 92, S. 4 (2014): Chuyên san khoa học Tự nhiên, tập 92, số 4, năm 2014 ỨNG DỤNG CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ĐỂ PHÂN VÙNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC NUÔI TÔM Ở ĐẦM PHÁ XÃ PHÚ THUẬN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trương Văn Đàn
 
T. 97, S. 9 (2014): Khoa học Tự nhiên ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGUỒN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH Tóm tắt
Trần Thị Tú, Nguyễn Hữu Đồng
 
T. 104, S. 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG HỮU CƠ VÀ VI SINH NƯỚC Ở ĐẦM SAM CHUỒN THUỘC XÃ PHÚ MỸ, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG NUÔI TÔM Tóm tắt
Trương Văn Đàn, Vũ Ngọc Út
 
T. 104, S. 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) PHÂN VÙNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở PHÁ TAM GIANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trương Văn Đàn, Vũ Ngọc Út, Mạc Như Bình
 
T. 93, S. 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 ỨNG DỤNG HỆ THỐNG XÂY DỰNG TÁC PHẨM GÒ KIM LOẠI TRONG ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC HIỆN NAY Tóm tắt
nguyen thai quang
 
T. 97, S. 9 (2014): Khoa học Tự nhiên ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIS VÀ VIỄN THÁM ĐỂ XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN BỐ LOÀI SAOLA (Pseudoryx nghetinhensis) Ở KHU BẢO TỒN SAOLA QUẢNG NAM Tóm tắt
Nguyễn Văn Lợi
 
T. 92, S. 4 (2014): Chuyên san khoa học Tự nhiên, tập 92, số 4, năm 2014 ỨNG DỤNG KĨ THUẬT TÍNH CHỈ SỐ BẤT BIẾN THEO ĐỘ SÂU TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN BỐ CÁC THẢM CỎ BIỂN Tóm tắt
Hà Nam Thắng, Tống Phước Hoàng Sơn
 
T. 95, S. 7 (2014): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CẤU TRÚC TUYẾN TÍNH (SEM) ĐÁNH GIÁ Tóm tắt
Hoàng Hữu Hòa (ĐHKT)
 
T. 101, S. 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUI BINARY LOGISTIC TRONG NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ (VIB) - CHI NHÁNH HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Thị Diệu Linh, Hồ Khánh Ngọc Bích, Phan Thị Thanh Hồng
 
T. 93, S. 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SERVQUAL TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TẠI THÀNH PHỐ HUẾ Tóm tắt
Thái Thanh Hà, Tôn Đức Sáu
 
T. 92, S. 4 (2014): Chuyên san khoa học Tự nhiên, tập 92, số 4, năm 2014 ỨNG DỤNG MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO ĐỂ ĐIỀU KHIỂN TỪ THÔNG CHO HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN MỘT CHIỀU CÓ THAM SỐ J BIẾN ĐỔI Tóm tắt
Lê Đình Hiếu
 
T. 106, S. 7 (2015): Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP TÌM CLIQUE CỰC ĐẠI VÀO TỐI ƢU HOÁ LẬP LỊCH NHÓM TRÊN MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG Tóm tắt
Khoa CNTT, Dương Phước Đạt
 
T. 94, S. 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ELISA XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN GÂY TIÊU CHẢY Ở BÊ NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN CÁC PHƯỜNG VEN THÀNH PHỐ HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Xuân Hòa, Phan Vũ Hải, Phạm Hoàng Sơn Hưng
 
T. 97, S. 9 (2014): Khoa học Tự nhiên ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA8535 TRONG TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM TRONG NHÀ LƯỚI Tóm tắt
Nguyễn Quang Lịch
 
T. 106, S. 7 (2015): Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ ỨNG DỤNG R2RML ĐỂ CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ DỮ LIỆU CHO  LINKED DATA   Tóm tắt
Khoa CNTT, Trần Nguyên Phong, Hoàng Hữu Hạnh
 
T. 93, S. 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 BẢO VỆ QUYỀN CÔNG DÂN BẰNG TÒA ÁN TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM Tóm tắt
dang cong cuong
 
26 - 50 trong số 429 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science