Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 94, S. 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 KHẢ NĂNG KHÁNG SÂU ĐỤC THÂN (Scirpophaga incertulas Walker), CUỐN LÁ (Cnaphalocrosis medinalis Guenee), BỌ XÍT DÀI (Leptocorisa varicormis Fabr.) CỦA GIỐNG LÚA RẪY TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Lê Như Cương, Lê Tiến Dũng
 
T. 103, S. 4 (2015): KHOA HỌC TRÁI ĐẤT & MÔI TRƯỜNG KHẢO SÁT TẢI LƯỢNG THẢI NITƠ CỦA MỘT SỐ NGUỒN NƯỚC THẢI CHÍNH Ở THÀNH PHỐ HUẾ Tóm tắt
Trương Quý Tùng
 
T. 93, S. 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG VĂN CHƯƠNG CHỊU ẢNH HƯỞNG ĐẠO MẪU (KHẢO SÁT TRONG VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ TRUNG ĐẠI) Tóm tắt
trần thanh nhị
 
T. 92, S. 4 (2014): Chuyên san khoa học Tự nhiên, tập 92, số 4, năm 2014 KHẢ NĂNG HẤP PHỤ MÀU PHẨM NHUỘM CỦA THAN BÙN THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trần Thị Tú, Trương Quý Tùng, Hoàng Trọng Sỹ
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014 KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI CỦA CÁC NHÓM GÀ RI LAI NUÔI THỊT 8-13 TUẦN TUỔI Tóm tắt
Nguyễn Đức Hưng
 
T. 100, S. 1 (2015): CHUYÊN SAN NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA TỔ HỢP LỢN LAI F1(PIETRAIN x MEISHAN) VÀ F1(DUROC x MEISHAN) NUÔI THEO PHƯƠNG THỨC CÔNG NGHIỆP TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Lê Đức Thạo, Phùng Thăng Long, Đinh Thị Bích Lân, Lê Đình Phùng, Nguyễn Xuân An
 
T. 94, S. 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA LỢN NÁI YORKSHIRE VÀ LANDRACE NUÔI Ở VÙNG GÒ ĐỒI HUYỆN CAM LỘ TỈNH QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Phạm Khánh Từ, Hoàng Nghĩa Duyệt, Dư Thanh Hằng, Đào Thị Phượng, Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Lộc
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014 KHẢ NĂNG THAY THẾ PHÂN ĐẠM VÔ CƠ BẰNG PHÂN SINH HỌC WEHG ĐỐI VỚI GIỐNG LÚA BT7 TẠI HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trần Thị Xuân Phương, Trần Đăng Hòa, Trần Đăng Khoa
 
T. 100, S. 1 (2015): CHUYÊN SAN NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, KHẢO SÁT DƯ LƯỢNG NITRAT VÀ KIM LOẠI NẶNG (Cu, Pb, Zn) TRONG CÂY RAU XÀ LÁCH (Lactuca sativa L.) TRỒNG Ở PHƯỜNG HƯƠNG LONG - THÀNH PHỐ HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Hạnh Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Phương
 
T. 89, S. 1 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 89, số 1, năm 2014 KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH LÝ ỐNG TIÊU HÓA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Vĩnh Khánh, Phan Trung Nam, Dương Vĩnh Hồng, Lê Đình Thao
 
T. 108, S. 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SẢN XUẤT RAU VÀ HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT TRỒNG RAU VÀ NƯỚC TƯỚI TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Đình Thục, Dương Văn Hậu
 
T. 108, S. 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khả năng sinh trưởng của 2 thế hệ Đà Điểu nuôi tại Quảng Nam Tóm tắt
Nguyễn Minh Hoàn, Đỗ Vạn Lộc
 
T. 89, S. 1 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 89, số 1, năm 2014 Khảo sát phương thức chăn nuôi bò hiện tại ở vùng gò đồi tỉnh Quảng Trị Tóm tắt
Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Tiến Vởn, Nguyễn Xuân Bả
 
T. 101, S. 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM) ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Trần Thị Bích Ngọc
 
T. 96, S. 8 (2014): Natural Sciences Issue KINETIC CATALYTIC SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR DETERMINATION OF IRON IN BLOOD AND SERUM Tóm tắt
Nguyễn Văn Ly
 
T. 102, S. 3 (2015): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn KĨ NĂNG SINH HOẠT HÀNG NGÀY CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT MIỀN TRUNG Tóm tắt
Phan Minh Tiến, PHẠM THỊ QUỲNH NI, ĐINH THỊ HỒNG VÂN, Nguyễn Thị Quỳnh Anh
 
T. 90, S. 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 Lợi ích – chi phí mô hình Biogas ở các nông hộ tỉnh Thừa Thiên Huế Tóm tắt
Phan Văn Hòa
 
T. 98, S. 10 (2014): Journal of Agriculture and Rural Development LOCAL FOREST GOVERNANCE AND PAYMENT FOR FOREST ENVIRONMENTAL SERVICES IN LAM DONG PROVINCE, VIETNAM Tóm tắt
Trần Nam Thắng, Hoàng Thị Hồng Quế
 
T. 93, S. 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 MARX VÀ ENGELS BÀN VỀ QUAN HỆ GIỚI Tóm tắt
Lê Thị Kim Lan
 
T. 106, S. 7 (2015): Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ MÔ HÌNH TÍCH HỢP F-SVM VÀ TRI THỨC TIÊN NGHIỆM CHO BÀI TOÁN DỰ BÁO HỒI QUY Tóm tắt
Khoa CNTT, Lê Mạnh Thạnh
 
T. 101, S. 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) VÀ ĐỀ XUẤT VẬN DỤNG VÀO ĐO LƯỜNG THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt
Phan Thị Hải Hà
 
T. 97, S. 9 (2014): Khoa học Tự nhiên MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TẢN NHIỆT TỰ ĐỐI LƯU CHO THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT LỚN ỨNG DỤNG VẬT LIỆU ỐNG NANÔ CÁCBON Tóm tắt
Bùi Hùng Thắng
 
T. 106, S. 7 (2015): Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ Mô hình phân tích xác suất tắc nghẽn của nút lõi OBS có khả năng chuyển đổi bước sóng giới hạn với lưu lượng đến tổng quát Tóm tắt
Khoa CNTT, Đặng Thanh Chương
 
T. 94, S. 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 MẬT ĐỘ E. COLI VÀ NỒNG ĐỘ NITRAT TRONG HỐ PHÂN, NƯỚC THẢI HẦM BIOGAS, VÀ NƯỚC GIẾNG Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Hồ Trung Thông, Nguyễn Văn Chào, Hồ Lê Quỳnh Châu, Vũ Văn Hải, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Vũ Chí Cương, Vũ Thị Khánh Vân, Sommer Sven
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91B, số 3, năm 2014 MỐI LIÊN KẾT GIỮA HỘ TRỒNG CAM VÀ NGƯỜI THU MUA Ở NGHỆ AN Tóm tắt
Trương Quang Dũng, Trần Hạnh Lợi, Trần Nam Thắng, Nguyễn Minh Hiếu
 
126 - 150 trong số 429 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science