Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 101, S. 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG: NGHIÊN CỨU TẠI CÁC KHÁCH SẠN 4 SAO TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trần Bảo An, Trần Viết Quốc
 
T. 90, S. 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 MỐI QUAN HỆ GIỮA THÂM HỤT NGÂN SÁCH VỚI MỨC CUNG TIỀN VÀ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Hồ Minh Trang
 
T. 106, S. 7 (2015): Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ MỘT PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TimeER SANG OWL ONTOLOGY Tóm tắt
Khoa CNTT, Nguyễn Văn Toán, Võ Hoàng Liên Minh, Hoàng Quang
 
T. 106, S. 7 (2015): Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ MỘT PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KHÔNG NHẤT QUÁN TRI THỨC Ở MỨC CÚ PHÁP Tóm tắt
Khoa CNTT, Nguyễn Văn Trung, Hoàng Hữu Hạnh
 
T. 106, S. 7 (2015): Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG GIÁ TRỊ NGÔN NGỮ TRONG TẬP MẪU HUẤN LUYỆN ĐỂ XÂY DỰNG CÂY QUYẾT ĐỊNH MỜ Tóm tắt
Khoa CNTT, Lê Văn Tường Lân, Nguyễn Mậu Hân, Nguyễn Công Hào
 
T. 105, S. 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG QUA DẠY HỌC XÁC SUẤT - THỐNG KÊ CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG Tóm tắt
Trần Văn Hoan
 
T. 102, S. 3 (2015): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn MỘT SỐ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO SINH VIÊN HIỆN NAY Tóm tắt
bùi ngọc quân
 
T. 101, S. 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ MÔ HÌNH CƠ QUAN QUẢN LÝ CẠNH TRANH TRÊN THẾ GIỚI – KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt
Mai Xuân Hợi
 
T. 95, S. 7 (2014): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ DẠY HỌC TỪ NGỮ ĐỒNG NGHĨA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Tóm tắt
Trần Thị Quỳnh Nga, Trần Thị Quỳnh Nga
 
T. 102, S. 3 (2015): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHẾ ĐỊNH ĐẠI DIỆN TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI Tóm tắt
phan thị hồng
 
T. 108, S. 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC CÂY HƯƠNG LÂU - Dianella ensifolia TẠI THỦY PHƯƠNG, HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Duy Chinh, Nguyễn Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Việt Thắng
 
T. 102, S. 3 (2015): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG KẾT HỢP PHƯƠNG THỨC MIÊU TẢ VÀ TỰ SỰ TRONG BÀI LÀM VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH THCS Tóm tắt
Tran Văn Chung
 
T. 106, S. 7 (2015): Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ MỘT TIẾP CẬN MỚI VỀ ĐỐI SÁNH ONTOLOGY Tóm tắt
Khoa CNTT, Huỳnh Nhứt Phát, Hoàng Hữu Hạnh, Phan Công Vinh
 
T. 94, S. 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 Một mô phỏng nghiên cứu dao động của máy kéo làm việc trên ruộng lúa Tóm tắt
Đỗ Minh Cường, Đinh Vương Hùng, Nguyễn Thị Ngọc
 
T. 92, S. 4 (2014): Chuyên san khoa học Tự nhiên, tập 92, số 4, năm 2014 Một số giải pháp tiền xử lý nhằm nâng cao chất lượng dịch tự động Anh-Việt đối với các cụm danh từ riêng Tóm tắt
Nguyễn Lý Hữu Huấn
 
T. 92, S. 4 (2014): Chuyên san khoa học Tự nhiên, tập 92, số 4, năm 2014 Một số kết quả về nhóm Lie và đại số Lie đơn exponent yếu Tóm tắt
Trần Đạo Dõng, Dương Thị Đào
 
T. 95, S. 7 (2014): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014 Một số vấn đề thi pháp thể loại của du kí Tóm tắt
Nguyễn Hữu Lễ
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91B, số 3, năm 2014 Một số đặc điểm sinh sản của cá Lăng đuôi đỏ Hemibagrus wyckioides nuôi trong ao đất tại tỉnh Đắk Lắk Tóm tắt
Phan Đinh Phúc
 
T. 96, S. 8 (2014): Natural Sciences Issue METHODS DETERMINATION OF METHANE EMISSIONS IN RICE FIELD BY GAS CHROMATOGRAPHY (GC) Tóm tắt
Nguyen Kim Dong, Lâm Thị Kim Ngân
 
T. 96, S. 8 (2014): Natural Sciences Issue METHODS DETERMINATION OF NITROUS OXIDE EMISSIONS IN RICE FIELD BY GAS CHROMATOGRAPHY (GC) Tóm tắt
Nguyen Kim Dong, Trần Kim Tính
 
T. 96, S. 8 (2014): Natural Sciences Issue MULTIPLE CRITERIA APPROACH FOR MAPPING NATURAL FOREST PRODUCT USE BY LOCAL PEOPLE IN NAM DONG DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE Tóm tắt
nguyen thi thu hieu
 
T. 101, S. 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC: KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Thanh Tuấn
 
T. 102, S. 3 (2015): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn NÂNG TẦM VĂN HÓA TỔ CHỨC: YẾU TỐ THEN CHỐT ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt
Lê Văn Hảo
 
T. 95, S. 7 (2014): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014 NÉT ĐẶC SẮC TRONG PHƯƠNG PHÁP NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Tùng Lâm
 
T. 90, S. 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 Nâng cao chất lượng dịch vụ điện sinh hoạt của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế trên địa bàn thành phố Huế Tóm tắt
Phan Văn Hòa, Ngô Thành
 
151 - 175 trong số 429 mục << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science