Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 102, S. 3 (2015): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn Nét tương đồng và khác biệt giữa triết lý Khổng Tử và Hồ Chí Minh về đối tượng giáo dục Tóm tắt
hoang ngoc
 
T. 104, S. 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nồng độ ức chế tối thiểu (Minimal Inhibitory Concentration - MIC) của một số loại kháng sinh đến vi khuẩn phân lập được từ cá dìa thương phẩm mắc bệnh lở loét (Siganus guttatus, Bloch, 1787) Tóm tắt
Lê Văn Bảo Duy, Dương Thị Thủy, Nguyễn Ngọc Phước, Trương Thị Hoa, Nguyễn Đức Quỳnh Anh
 
T. 93, S. 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ TĂNG THÊM (VA) VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ Tóm tắt
Hoàng Hữu Hòa, Trương Đình Thái
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91B, số 3, năm 2014 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA CÁC MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP TRÊN ĐẤT CÁT BIỂN Ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Lê Quang Vinh, Ngô Thị Phương Anh, Ngô Tùng Đức, Nguyễn Duy Phong, Hoàng Dương Xô Việt
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91B, số 3, năm 2014 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN LÊN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ TẦM XI-BÊ-RI (Acipenser baerii Brandt, 1869) GIAI ĐOẠN CÁ HƯƠNG LÊN CÁ GIỐNG Tóm tắt
Trần Văn Dũng, Trần Thị Kim Hạnh
 
T. 100, S. 1 (2015): CHUYÊN SAN NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THẢO DƯỢC CP5 ĐẾN SỨC SẢN XUẤT THỊT VÀ TRỨNG CỦA GÀ NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Đức Chung, Lã Văn Kinh, Phạm Quang Trung
 
T. 94, S. 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT (THỜI GIAN NGÂM, NỒNG ĐỘ MUỐI) ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MĂNG MUỐI CHUA Tóm tắt
Nguyễn Văn Toản, Mai Khánh Trang, Phạm Thị Kim Chi, Trần Thanh Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Huế
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ GIEO SẠ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA KHÁNG RẦY NÂU HP28 TẠI THỪA THIÊN HUẾ. Tóm tắt
Nguyễn Tiến Long, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Lệ, Hoàng Hải Vân, Trương Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Thị Thu Thủy
 
T. 94, S. 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TĂNG TRƯỞNG LOÀI LIM XANH (ERYTHROPHLOEUM FORDII) TRỒNG TẠI HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI Tóm tắt
Nguyễn Văn Lợi, Phạm Duy Hưng
 
T. 100, S. 1 (2015): CHUYÊN SAN NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ LÊN HOẠT ĐỘ CELLULASE NGOẠI BÀO CỦA CHỦNG NẤM MỐC Aspergillus niger T2 VÀ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG TRONG CHẾ BIẾN TIÊU SỌ Tóm tắt
Nguyễn Hiền Trang, Lê Thanh Long, Trương Thị Bích Phượng
 
T. 89, S. 1 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 89, số 1, năm 2014 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỨC ĐỘ CHÍN KHÁC NHAU ĐẾN TỶ LỆ BÓC VỎ VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA TIÊU SỌ CHẾ BIẾN THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG TẠI CAM LỘ, QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Lê Thanh Long, Nguyễn Hiền Trang, Trương Thị Bích Phượng
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ BOKASHI THAN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA H1 TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trần Minh Quang
 
T. 94, S. 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRẠNG THÁI NGUYÊN LIỆU VÀ BA THÔNG SỐ CHIẾT (, DUNG MÔI CHIẾT, THỜI GIAN CHIẾT VÀ LƯỢNG XÚC TÁC) ĐẾN HÀM LƯỢNG CHLOROPHYLL THU NHẬN TỪ RAU NGÓT (SAUROPUS ANDROGYNUS (L.) MERR) Tóm tắt
Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Thị Liền, Vũ Thành Hưng, Trần Thanh Quỳnh Anh
 
T. 94, S. 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ NƯỚC NÓNG ĐẾN NẤM Penicillium digitatum GÂY BỆNH MỐC XANH HẠI CAM SAU THU HOẠCH Tóm tắt
Nguyễn Thị Thuỷ Tiên, Lê Thanh Long, Trần Thị Thu Hà, Nguyen Hien Trang, Nguyễn Minh Hiếu
 
T. 103, S. 4 (2015): KHOA HỌC TRÁI ĐẤT & MÔI TRƯỜNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN VIỆC CHUYỂN ĐỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Trọng Tấn, Đinh Thị Thắm*
 
T. 104, S. 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NGHIÊN CỨU BỆNH DO NẤM GÂY RA TRÊN CÁ CHẼM (LATES CALCARIFER) NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trương Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Đức Quỳnh Anh, Lê Văn Bảo Duy
 
T. 101, S. 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU BỐ TRÍ ĐẤT ĐAI CHO LĨNH VỰC Y TẾ, GIÁO DỤC TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020 Tóm tắt
Hồ Kiệt, Nguyễn Hoàng Trà Giang, Nguyễn Thành Nam
 
T. 103, S. 4 (2015): KHOA HỌC TRÁI ĐẤT & MÔI TRƯỜNG NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẰNG VIỄN THÁM NHIỆT Tóm tắt
Trần Thanh Đức
 
T. 92, S. 4 (2014): Chuyên san khoa học Tự nhiên, tập 92, số 4, năm 2014 NGHIÊN CỨU CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA ZEOLIT 4A TỔNG HỢP TỪ TRO TRẤU Tóm tắt
Trần Ngọc Tuyền
 
T. 95, S. 7 (2014): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014 NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN Tóm tắt
Lê Tô Minh Tân
 
T. 93, S. 5 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 93, số 5, năm 2014 NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ NỘI LỰC ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP 19 TỈNH BÌNH ĐỊNH Tóm tắt
le the buu
 
T. 101, S. 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU HÀNH VI MUA SẮM MỸ PHẨM CỦA NỮ GIỚI TRÊN 23 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Khắc Hoàn, Thái Thị Thanh Hòa
 
T. 94, S. 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TÁI SINH IN VITRO CÂY HỒ TIÊU (PIPER NIGRUM L.) Tóm tắt
Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Đức Tuấn, Hồ Thị Cẩm Giang
 
T. 89, S. 1 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 89, số 1, năm 2014 NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG TẠO THU NHẬP CỦA NGƯỜI DÂN Ở CÁC XÃ ĐIỂM NÔNG THÔN MỚI THUỘC VÙNG GÒ ĐỒI CỦA CÁC TỈNH QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trần Sáng Tạo, Phan Văn Hùng, Lê Thị Minh Hải, Nguyễn Văn Thành, Trần Trọng Tấn, Nguyễn Tấn Thiện
 
T. 101, S. 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI HEO THỊT THEO QUY MÔ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Tóm tắt
le the buu
 
176 - 200 trong số 429 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science