Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 94, S. 6 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 94, số 6, năm 2014 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM MỐC Aspergillus flavus TRÊN NGÔ CỦA MỘT SỐ HOẠT CHẤT CÓ NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN Tóm tắt
Lê Thanh Long, Nguyễn Hiền Trang
 
T. 89, S. 1 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 89, số 1, năm 2014 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG CÂY LẠC DẠI LÀM CÂY CHE PHỦ BẰNG HOM GIỐNG VỚI SỐ ĐỐT KHÁC NHAU Tóm tắt
Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Thị Hồng Quế, Trần Thị Thuỳ, Trần Thị Thu Hà
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MỚI CÓ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN VỤ ĐÔNG XUÂN 2012 – 2013 TẠI QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trần Thị Lệ, Phan Thị Phương Nhi, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Thi Nhung
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯƠNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHỊU MẶN VỤ ĐÔNG XUÂN 2012 – 2013 TẠI XÃ DIỄN HẢI, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt
Trần Thị Lệ, Nguyễn Bá Trung, Hoàng Kim
 
T. 108, S. 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÍCH LUỸ VÀ CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT DINH DƯỠNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BUỒNG TRỨNG CÁ NÂU (SCATOPHAGUS ARGUS LINNAEUS, 1766) Tóm tắt
Mạc Như Bình
 
T. 92, S. 4 (2014): Chuyên san khoa học Tự nhiên, tập 92, số 4, năm 2014 NGHIÊN CỨU LOẠI BỎ ĐỘC TỐ VI KHUẨN LAM MICROCYSTIN TRONG NƯỚC NHỜ PHẢN ỨNG QUANG XÚC TÁC VỚI TiO2 Tóm tắt
Nguyễn Thị Thu Liên, Lê Thi Hồng Danh, Phan Thị Thanh Thủy
 
T. 101, S. 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA SỨC HẤP DẪN TRONG TUYỂN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG VÀ Ý ĐỊNH NỘP ĐƠN CỦA SINH VIÊN VỪA TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tóm tắt
Trần Hà Uyên Thi, Phan Thị Thanh Thủy
 
T. 90, S. 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA THÂM HỤT NGÂN SÁCH, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM: TIẾP CẬN THEO MÔ HÌNH VAR Tóm tắt
Trần Đức Trí, Huỳnh Anh Thuận, Dương Bá Vũ Thi
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91B, số 3, năm 2014 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TĂNG KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG CÂY SÂM PHÚ YÊN (Abelmoschus sagittifolius Kurz) Tóm tắt
Nguyễn Đình Thi
 
T. 104, S. 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN CỦA CÁ CHẠCH BÙN (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Võ Đức Nghĩa, Lê Thị Thu An, Phạm Thị Phương Lan
 
T. 104, S. 5 (2015): Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN CỦA LƯƠN ĐỒNG (Monopterus albus Zuiew, 1793) TẠI THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Võ Đức Nghĩa, Lê Thị Thu An, Trần Vinh Phương
 
T. 92, S. 4 (2014): Chuyên san khoa học Tự nhiên, tập 92, số 4, năm 2014 NGHIÊN CỨU NGUY CƠ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt
Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Quang Hưng
 
T. 90, S. 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CHẤP NHẬN SỬ DỤNG NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á – CHI NHÁNH HUẾ Tóm tắt
Hồ Khánh Ngọc Bích, Lê Thị Phương Thanh, Trần Đức Trí
 
T. 95, S. 7 (2014): Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 95, số 7, năm 2014 NGHIÊN CỨU NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Tóm tắt
Vo Thi Thanh Diep
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91B, số 3, năm 2014 NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN BẢN ĐỊA GIỐNG KHOAI SỌ VĨNH LINH Tóm tắt
Trần Thị Lệ, Đỗ Xuân Cẩm, Nguyễn Thị Vân
 
T. 97, S. 9 (2014): Khoa học Tự nhiên NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN VẾT DẦU TRÊN BIỂN TỪ TƯ LIỆU ẢNH SAR BẰNG MÔ HÌNH MẠNG NƠ-RON Tóm tắt
Lê Minh Hằng
 
T. 91, S. 3 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 91A, số 3, năm 2014 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG KẾT HỢP RƠM RẠ, BÈO TÂY, PHÂN LỢN VÀ CHẾ PHẨM TRICHODERMA ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Trần Thanh Đức, Hoàng Thị Thái Hoà, Thái Thị Huyền, Trần Thị Ánh Tuyết, Trương Thị Diệu Hạnh
 
T. 101, S. 2 (2015): CHUYÊN SAN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU SỰ CHẤP NHẬN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Hoàng Bảo Khánh, Lê Văn Huy
 
T. 90, S. 2 (2014): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 90, số 2, năm 2014 NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG CỦA VIỄN THÔNG VNPT THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Như Phương Anh
 
T. 100, S. 1 (2015): CHUYÊN SAN NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY NITƠ VÀ PHỐT PHO TRONG AO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Ngô Tiến Dũng, Lê Thị Thu An, Trần Nguyên Ngọc, Nguyễn Tử Minh, Nguyễn Khoa Huy Sơn
 
T. 97, S. 9 (2014): Khoa học Tự nhiên NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC GIỮA La(III) VỚI THUỐC THỬ 4-(3-METYL-2-PYRIDYLAZO) REZOCXIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Tóm tắt
Nguyễn Đình Luyện
 
T. 103, S. 4 (2015): KHOA HỌC TRÁI ĐẤT & MÔI TRƯỜNG NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH HẠN HÁN ĐẤT TRỒNG LÚA VỤ HÈ THU BẰNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS TẠI HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM Tóm tắt
Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Phạm Gia Tùng, Trần Thị Phượng, Dương Quốc Nõn, Lê Đình Phùng
 
T. 89, S. 1 (2014): Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 89, số 1, năm 2014 NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CAO SU TIỂU ĐIỀN Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tóm tắt
Phạm Văn Tần, Hồng Bích Ngọc, Bùi Dũng Thể
 
T. 103, S. 4 (2015): KHOA HỌC TRÁI ĐẤT & MÔI TRƯỜNG NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ THÚ ĂN THỊT Ở KHU VỰC MỞ RỘNG CỦA VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ Tóm tắt
Nguyễn Văn Lợi
 
T. 108, S. 9 (2015): Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn NGHIÊN CỨU TÍNH CHỊU MẶN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA Ở GIAI ĐOẠN MẠ Tóm tắt
Phan Thị Phương Nhi
 
201 - 225 trong số 429 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


 

Tạp chí Khoa học - Đại học Huế

04 Lê Lợi, TP. Huế

Hue University Journal of Science