Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 7 (2019) Áp dụng công nghệ Chatbot Facebook Messenger trong dịch vụ hỗ trợ sinh viên khoa Dược Đại học Nguyễn Tất Thành Tóm tắt   PDF
DƯƠNG HỚN MINH
 
S. 3 (2018) Ô nhiễm của gene kháng thuốc (ARGs) trong bùn bể tự hoại ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TRÀ MI, HỒ TÁ GIÁP, NGUYỄN XUÂN BÌNH, NGUYỄN HỒ CÁC DUNG
 
S. 5 (2019) Ảnh hưởng của nhiệt độ trong quá trình chần và sấy đến hàm lượng vitamin C trong gốc măng tây xanh (Asparagus officinalis L.) Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ VÂN LINH, NGUYỄN LÊ TÚ UYÊN, VÕ TẤN THÀNH
 
S. 1 (2018) Ảnh hưởng của nhiệt độ đến động học quá trình sấy đối lưu của một số loại nấm tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ VÂN LINH, NGUYỄN QUỐC DUY, TRƯƠNG QUỲNH TRÂN, LÊ THỊ THU
 
S. 4 (2018) Ứng dụng chất chuẩn imperatorin để khảo sát hàm lượng imperatorin từ nguyên liệu Bạch chỉ ở thị trường TP.HCM Tóm tắt   PDF
LÊ HẢI ĐƯỜNG, MAI THANH NHÀN
 
S. 1 (2018) Ứng dụng lưu chất CO2 siêu tới hạn trong nghiên cứu và sản xuất Tóm tắt   PDF
ĐOÀN THỊ NGÂN, LÊ TRẦN THẢO NGUYÊN, HOÀNG HỒNG HẠNH, BÙI MINH QUANG, NGUYỄN LÊ TUYÊN, LÊ VĂN MINH
 
S. 4 (2018) Ứng dụng phương pháp nội suy Cokriging để dự báo chỉ số chất lượng không khí cho nồng độ bụi TSP thành phố Đà Nẵng Tóm tắt   PDF
NGUYỄN CÔNG NHỰT, LAI VĂN PHÚT, BÙI HÙNG VƯƠNG
 
S. 2 (2018) Ứng dụng phương pháp đáp ứng bề mặt tối ưu hóa điều kiện quá trình phản ứng xà phòng hóa từ dầu dừa tỉnh Bến Tre Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ CẨM TRINH, PHAN NGUYỄN QUỲNH ANH, LÊ THỊ HỒNG NHAN, TRẦN THIỆN HIỀN, LÊ TẤN HUY, NGUYỄN PHÚ THƯƠNG NHÂN, BẠCH LONG GIANG
 
S. 4 (2018) Ứng dụng vật liệu khung hữu cơ lưỡng kim loại Ni/Fe-MOF làm xúc tác cho phản ứng tổng hợp pyridyl benzamides từ 2-aminopyridine và trans-beta-nitrostyrene Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ KIM OANH, NGUYỄN DUY TRINH
 
S. 6 (2019) Bàn về một số giải pháp để thu hút người vào học ngành Du lịch tại Đại học Nguyễn Tất Thành Tóm tắt   PDF
NGUYỄN BẠCH MAI
 
S. 7 (2019) Biểu hiện văn hóa qua kiến trúc Malaysia đương đại Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VƯƠNG HỒNG
 
S. 5 (2019) Bước đầu điều tra cây thuốc sử dụng theo kinh nghiệm dân gian ở tỉnh Ninh Thuận Tóm tắt   PDF
TRẦN HỒNG DIỄM, LÊ VĂN MINH, NGUYỄN XUÂN TUYỂN, BẠCH LONG GIANG, BÙI VĂN KỲ
 
S. 1 (2018) Cải thiện khả năng phát hiện tấn công mạng bằng kỹ thuật học sâu Tóm tắt   PDF
TÔ TRỌNG TÍN, TRẦN VĂN LĂNG
 
S. 1 (2018) Cytotoxic activity of Combretum quadrangulare leaf extracts on HepG2 cancer cell line Tóm tắt   PDF
THI PHUONG NGUYEN, THUC HUY DUONG, HUU HUNG NGUYEN
 
S. 6 (2019) Góc nhìn sâu hơn về nền kinh tế thời gian gần đây, liệu Việt Nam có phải đối mặt với chu kì khủng hoảng 10 năm hay không? Tóm tắt   PDF
ĐINH CÔNG TUẤN, SUN YINGJUN
 
S. 7 (2019) Giáo dục khai phóng ứng dụng tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG THỊ TUYẾT NƯƠNG
 
S. 1 (2018) Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN LỘC
 
S. 3 (2018) Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Khoa Du lịch và Việt Nam học, gắn với Cách mạng công nghiệp 4.0 Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG THỊ TUYẾT NƯƠNG
 
S. 6 (2019) Hướng tiếp cận bằng phương pháp thống kê đa biến trong quản lí chất lượng thực phẩm và dược phẩm Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THU HOÀI, NGUYỄN PHÚC THỊNH, LÝ DU THU, NGUYỄN HỮU QUANG, NGUYỄN THỊ MỸ CHI, TẠ THỊ LÊ HUYỀN, VÕ HIÊN, NGUYỄN ANH MAI
 
S. 2 (2018) Khai thác luật kết hợp từ các tập mục hữu ích cao Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THÚY LOAN, MAI HOÀNG THẮNG
 
S. 6 (2019) Khảo sát việc thực hiện qui định đăng kí thuốc của công ty CPDP Savipharm, Novartis và Hasan trong năm 2018 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU
 
S. 2 (2018) Khảo sát ảnh hưởng của một vài chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong nuôi cấy in vitro cây viễn chí lá nhỏ (polygala paniculata L.) Tóm tắt   PDF
LÊ THU THỦY, BÙI TRANG VIỆT, TRẦN THANH HƯƠNG
 
S. 7 (2019) Khảo sát ý thức sử dụng thuốc của sinh viên đại học năm nhất khóa 2017 – 2018 khoa Dược - Đại học Nguyễn Tất Thành Tóm tắt   PDF
HOÀNG THỊ THOA, TRẦN THỊ PHƯƠNG UYÊN, TRẦN THỊ MỸ KIỀU
 
S. 4 (2018) Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và tác dụng gây độc tế bào của cao chiết cồn và chloroform từ thân cây An xoa helicteres hirsuta Lour. sterculiaceae Tóm tắt   PDF
PHAN THỊ THANH THỦY
 
S. 7 (2019) Khảo sát hoạt tính chống oxy hoá và hàm lượng phenolic tổng trong cao chiết Cốt khí củ Polygonum cuspidatum polygonaceae Tóm tắt   PDF
HUỲNH THỊ NHƯ THÚY
 
1 - 25 trong số 115 mục 1 2 3 4 5 > >>