Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

C

Chí, Lê Minh

D

Duy Lộc, Phạm, Khoa CNTT, Trường Đại học Đà Lạt

H

Hồng Tân, Nguyễn, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên
Hữu Nguyên, Tô, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên
Hoàng Thắng, Tạ, Khoa CNTT, Trường Đại học Đà Lạt

L

Lê Bá Lê, Trần Thị Minh Loan, Văn Ngọc Thủy
Lê Hà Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh,
Long, Nguyễn Quốc

M

Minh Hiệp, Nguyễn
Minh Huyền, Nguyễn Thị, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Minh Tuấn, Nguyễn, Khoa CNTT, Trường Đại học Đà Lạt

N

Nguyễn Mộng Sinh, Nguyễn Ngọc Tuân,
Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Liễu, Lương Văn Dũng, Lê Anna
Nguyễn Thị Tươi, Peter J Batt, Lê Như Bích
Nguyễn Tiến An, Hồ Thị Thu Hòa, Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Thanh Tịnh,
Nguyễn Đắc Châu, Vương Nữ Minh Khuê, Phan Văn Chuân, Nguyễn Đức Hòa,, Khoa KTHT, Trường Đại học Đà Lạt
Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Văn Kiên, Hung-Yu Wang, Trần Hữu Duy, Nguyễn Đức Hòa
Nhân Văn, Võ, Khoa CNTT, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
Nhường, Lê Đắc

P

Phan Hoàng Đại, Phạm Ngọc Tuân, Lê Dũng, Nguyễn Thị Diên,
Phương Bình, Võ, Khoa CNTT, Trường Đại học Đà Lạt
Phương Linh, Trần Thị, Khoa CNTT, Trường Đại học Đà Lạt

Q

Quý, Thái Duy, Faculty of Information Technology, Dalat University (Viet Nam)

T

Thanh, Hà Thị, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên
Thanh Hải, Đặng, Khoa CNTT, Trường Đại học Đà Lạt
Thanh Mai, Đỗ, Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Thanh Nga, Phan Thị, Khoa CNTT, Trường Đại học Đà Lạt
Thế Quyền, Ngô, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Tiến Vũ, Trương, Khoa CNTT, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
Trọng Vĩnh, Lê, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội
Trương Văn Đức, Lê Dũng, Hà Bích Ngọc, Peter De Steur, Lê Ngọc Lan, Nguyễ, Cao Đình Dũng, Nguyễn Xuân Hiểu
Tuấn, Đinh Viết, Khoa CNTT, Trường Đại học Đà Lạt

V

Văn, Võ Nhân

Đ

Đắc Bình, Hà, Khoa CNTT, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
Đức Dũng, Trần, Khoa CNTT, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng